Inloggen gebruikers:

Inloggen Spraakbeelden

knapp-Abonnees

knapp-TestCode

 
Wachtwoord vergeten?

Stuur een e-mail en we sturen je het wachtwoord toe.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.toepassingen-button

Home 

 

webb blank

Welkom bij Spraakbeelden!


Met taal communiceren is voor de meeste mensen vanzelfsprekend en vormt een belangrijk deel van onze levenskwaliteit.

 
Maar wat te doen als je je niet kunt uitdrukken zoals je dat zou willen?

 

Aan taal- en spraakstoornissen kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen: Het kan aangeboren zijn of het gevolg van een ongeluk of ziekte. Of het kan zijn dat het aanleren van taal net even lastiger is dan gebruikelijk en dat een zetje in de rug handig is. Of als je Nederlands wilt of moet leren spreken, bijvoorbeeld als onderdeel van een inburgeringsprogramma (NT2)

Spraakbeelden kan in de meeste gevallen een fantastisch hulpmiddel zijn!

Uit ervaring weten we dat er een groot tekort is aan inhoudelijk verantwoord oefenmateriaal. Steeds weer blijkt, dat er veel logopedisten, therapeuten, leerkrachten en intern begeleiders op zoek zijn naar kwalitatief hoogwaardig materiaal. In de loop van de jaren is er veel kant-en-klaar materiaal op de markt gekomen. Maar "one size fits all" bestaat niet als we het hebben over taal/spraakontwikkeling.

Wij, de ontwikkelaars van Spraakbeelden, hebben zelf een autistische zoon van inmiddels 25 jaar. Samen met hem hebben wij Spraakbeelden in de loop van de jaren stap voor stap ontwikkeld en uitgebreid. In nauwe samenwerking van de afdeling special needs van het Zweedse ministerie werd er een pilotproject met een conceptversie van onze aanpak uitgevoerd. Op basis van enthousiaste reacties uit het veld werd besloten om Spraakbeelden verder te ontwikkelen. Sinds 2011 is onze aanpak een webbased programma geworden, dat in verschillende taalsversies voor heel Europa toegankelijk geworden is.

Het werken met Spraakbeelden is leuk, geeft plezier en draagt bij aan een betere ontwikkeling van taal- en spraak. We zijn er van overtuigd dat u net zo enthousiast zult zijn als wij.

 

Van harte welkom bij Spraakbeelden!

 

 

 

            Jens & Agneta Österman

            Segeltorp/Zweden

 

 

sverige   belgien   NL  tyskland

Nieuws

 

 * Spraakbeelden lid van NVLF per 1 september 2016

* NVLF schenkt aandacht aan Spraakbeelden: Recensie Spraakbeelden NVLF magazine juni 2013

 * Wilt u een demonstratie op uw eigen locatie voor uw kwaliteitskring? Stuur snel een e-mail.

 * Vraag een gratis testcode aan ('Probeer eerst !' menu) om verder kennis te maken met Spraakbeelden